Koło Łowieckie ``Daniel`` w Białogardzie powstało we wrześniu 1953 roku

Założyciele koła:

 1. KOZŁOWICZ ALEKSANDER – były Prezes Koła
 2. PARUSZEWSKI JÓZEF
 3. KASPRZAK EDWARD – były Łowczy Koła
 4. DOBROŃ STANISŁAW
 5. NARLOCH JAN
 6. BOGUSZEWICZ MICHAŁ
 7. ŁAWRYNOWICZ MICHAŁ – „dziadek Ławrynowicz”
 8. LACHOWICZ MICHAŁ
 9. JASINSKI ZYGMUNT – były Rzecznik dyscyplinarny PZŁ w Koszalinie
 10. MOCHNACZ ALEKSANDER
 11. MARZEC JÓZEF
 12. CZEHAJ CZESŁAW
 13. TOMCZAK STANISŁAW – były Prezes Koła
 14. DASZKIEWICZ ARKADIUSZ – były leśniczy (leśniczówka Zbytki z Panią Zosią)
 15. PAWLIK MIECZYSŁAW
 16. WOJCIESZKIEWICZ JÓZEF
 17. KOŁODZIEJCZYK STANISŁAW

Koło Łowieckie „Daniel” w Białogardzie założono w 1953r. Nosiło ono wówczas nazwę Koło Łowieckie nr 2. Koło powstało z podziału istniejącego wówczas jednego działającego w Białogardzie Koła o nazwie „Sokół” które funkcjonowało od 1946 roku. Swoim zasięgiem obejmowało ówczesne granice administracyjne powiatu białogardzkiego. W początkach lat pięćdziesiątych liczyło około 100 członków. Bezpośrednią przyczyną podziału „Sokoła” i powstania dwóch oddzielnych kół było utworzenie w latach 1953/54 sieci obwodów łowieckich oraz kłopoty organizacyjne związane z dużą liczbą członków. Spotkanie założycielskie odbyło się w białogardzkiej świetlicy elektrowni. Tak tamte dzieje wspominał nestor naszego koła i jeden z jego założycieli kolega Aleksander Kozłowicz, który do PZŁ wstąpił w 1946 roku.

„W świetlicy elektrowni zostały wyłożone na stół dwie listy oznaczone nr 1 i nr 2. Na listę Nr 1 zapisywała się inteligencja, a na listę Nr 2 – robotnicy i leśnicy. Tego dnia na listę Nr 2 zapisało się jedynie 11 lub 13 myśliwych.”

Pełnej listy członków nie udało się odtworzyć, ale na pewno zaliczają się do nich następujący koledzy:

Kozłowicz Aleksander – pracownik umysłowy,

Kasprzak Edward – masarz,

Jasiński Zygmunt – pracownik LPŻ,

Daszkiewicz Arkadiusz – Leśniczy Leśnictwa Zbytki,

Marzec Józef – Leśniczy Leśnictwa Nawino,

Kołodziejczyk Franciszek – rolnik ze wsi Krampa,

Pawlik Kazimierz – Leśniczy Leśnictwa Modrolas.

Spośród członków, którzy zapisali się na listę Nr 2 ukonstytuował się pierwszy Zarząd Koła Łowieckiego Nr 2 w Białogardzie w następującym składzie:

Przewodniczący Zarządu Koła – Jasiński Zygmunt

Łowczy Koła – Pawlik Kazimierz

Skarbnik Koła – Kasprzak Edward

Sekretarz Koła – nie ustalono

W tym czasie w posiadaniu Koła były dwa obwody tzw. obwód Łęczno i obwód Podwilcze. Odstrzały wydawane były przez Nadleśnictwo w Białogardzie. Dnia 20 września 1953 roku decyzją Powiatowej Rady Łowieckiej w Białogardzie przyjęto Koło Nr 2 w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego i od tej pory, aż do chwili obecnej nosi ono nazwę Koło Łowieckie „Daniel” w Białogardzie. W roku 1954 Koło otrzymało w dzierżawę dwa obwody obecnie oznaczone 47, 48 (obecne K.Ł. „Bielik”) oraz 62 i 63. W kole na czterech obwodach polowało nadal tylko kilkunastu myśliwych, prowadzono agitację mającą na celu pozyskanie nowych członków. W drugiej połowie lat 50-tych do koła wstępują między innymi członkowie rozwiązanego Koła Łowieckiego Nr 3 – tzw. „milicyjnego” w osobach Gandera Michał, Dominik Roman, Lesiński, Konieczny Stanisław, a także Paruszewski Józef, Ławrynowicz Michał, którzy wcześniej polowali w „Sokole”.

Tak wspominał tamte czasy kolega Aleksander Kozłowicz:

„Wspólnie z Romanem Dominikiem otrzymaliśmy od Zarządu Koła polecenie aby skaperować dalszych kandydatów na myśliwych. Wybraliśmy się do elektrowni w Białogardzie, w której osobiście namówiliśmy do wstąpienia w nasze szeregi młodych inżynierów w osobach: Stachowiaka Juliana, Jędrala Antoniego, Kędrzyckiego Jerzego. Szkolenie kandydatów oraz egzaminy przeprowadzał Jasiński Zygmunt, Adamowicz oraz Niezborała.”

W późniejszym czasie do Koła wstępują m.in. : Choczaj Bolesław, Narloch Stanisław, Sadowski Witold, Kaczmarek Stefan, Tomczak Franciszek, Włodarczyk Kazimierz, Czyżyk Janusz, Ociepka Zdzisław, Bała Józef, Raczyński Edward.

Wiosną 1962 roku zwołano Walne zgromadzenie Koła, na którym zdecydowano o podziale „Daniela”. Zebranie odbyło się na świetlicy białogardzkiej elektrowni (nie zachowały się do tego czasu żadne dokumenty pisane dotyczące tego zebrania). Głównym powodem podziału Koła był duży stan ilościowy myśliwych, oraz związane z tym kłopoty organizacyjne w tym prowadzenie polowań zbiorowych. Nie zdołano ustalić ilu było wtedy członków Koła. Z wypowiedzi Janusza Czyżyka wynikało, że mogło być około 30 myśliwych. Nowe Koło nazwano „Bielik”, do Koła tego odeszli między innymi: Jasiński Zygmunt, Czyżyk Janusz, Ławrynowicz Michał, Komar Zdzisław, Narloch Stanisław, Stachowiak Julian, Kodrzycki Jerzy, Jędral Antoni i inni. W skład Zarządu nowo powstałego Koła powołano:

Przewodniczący Zarządu – Stachowiak Julian,

Łowczy Koła – Jasiński Zygmunt,

Skarbnik Koła – Ławrynowicz Michał,

Sekretarz Koła – Jędral Antoni.

Pierwszym zachowanym dokumentem pisanym dotyczącym Koła jest lista-wykaz składek członkowskich za rok 1963. Z dokumentu tego wynika, że w 1963 roku Koło liczyło 21 członków, byli to:

Chrzanowski Tadeusz, Choczaj Bolesław, Dominik Roman, Dobroń Stanisław, Dorywalski Henryk, Gandera Michał, Kaczmarek Stefan, Kasprzak Edward, Konieczny Stanisław, Kozłowicz Aleksander, Kołodziejczyk Franciszek, Marzec Józef, Markowski Jan, Paruszewski Józef, Patalas Mieczysław, Sadowski Witold, Sobierajski Julian, Tomczak Stanisław, Tomczak Franciszek, Włodarczak Ludwik, Włodarczyk Kazimierz.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dołączyli do koła:

Zomer Zygmunt, Górecki Andrzej, Stachura Zdzisław, Swacyna Bogdan, Raczyński Edward, Weksej Kazimierz, Paluszyński Jacek, Tomczak Zdzisław, Walczak Stanisław, Szubert Jan, Boruta Jan, Zacharek Zbigniew, Gregorczyk Antoni, Wójcik Józef, Grzankowski Ryszard, Stranc Stanisław, Matkowski Władysław, Szostak Marian, Makrocki Fryderyk, Durzak Tadeusz, Kociatkiewicz Andrzej, Gregorczyk Kazimierz, Kiwilsza Jan, Kasprzak Marek, Kolasiński Henryk, Kubiak Jan, Maziarz Henryk, Szubert Ryszard, Kozłowski Sylwester, Krasnopolski Waldemar, Ryfun Jan, Barciński Ireneusz.

Łowiectwo w naszym Kole jest rodzinną tradycją przekazywaną na następne pokolenia. Stale też do koła przyjmowani są nowi ludzie którzy dają początek nowym rodom myśliwych i przekazują dalej łowieckie tradycje.

Niewiele zachowało się śladów z pierwszych polowań, założyciele Koła polują już jedynie w Krainie Wiecznych Łowów.