Pół wieku Koła Łowieckiego „Daniel” w Białogardzie

Rok 2003 to 50-lecie powstania Koła Łowieckiego „Daniel” w Białogardzie.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą w kościele NMP w Białogardzie. Podczas mszy został poświęcony sztandar Koła, który zaprojektowała Agnieszka Kowalewska, a godnie reprezentowany przez Poczet Sztandarowy w osobach: kol. Anitę Ryfun-Hnatyszyn, kol. Krzysztofa Kozłowicza i chorążego pocztu kol. Ryszarda Ignaczaka. Każdy myśliwy przybił gwoździk do drzewca sztandaru aby upamiętnić swój udział w dniu nadania sztandaru. Po zakończonej mszy zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Z okazji 50-lecia, Koło Łowieckie „Daniel” zostało odznaczone przez Wysoką Kapitułę Odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego Złotym Medalem za Zasługi dla Łowiectwa, który wręczył Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie, kolega Janusz Rynkiewicz. Przy okazji obchodów koledzy Jan Ryfun i Henryk Sułek zostali odznaczeni Brązowymi Medalami za Zasługi dla Łowiectwa.

W obchodach brali udział nestorzy łowiectwa, założyciel Koła kolega Aleksander Kozłowicz i kolega Józef Paruszewski. Na tę okoliczność Prezes Zarządu Koła kol. Tadeusz Tyka wręczył pamiątkowe puchary dla kolegów Aleksandra i Józefa.